Staatssekretär a.D.Botschafter a.D.Dr. Hans BERGER

“Die Westeuropa-Politik der UdSSR”